Skip to content

07. De theorie in praktijk gebracht

Laten we ons nu richten op specifieke praktische adviezen. De onderstaande voorbeelden behelzen slechts een mogelijke benadering, opgesteld om jullie beiden in een comfortzone te brengen waarbinnen de zekerheid van seks en zaadlozing vervangen wordt door een aanhoudend erotisch aura. Je zult hoogstwaarschijnlijk positieve resultaten bereiken door deze handleiding stap voor stap te volgen, maar als je wilt kun je ook aanpassingen doen die beter passen bij je eigen bijzondere omstandigheden. Sommige paren voelen zich er misschien prettig bij om een aantal stappen over te slaan, anderen willen misschien wat langer stilstaan bij elke stap of zelf hun eigen varianten toevoegen. Zolang je uitkomt op de zelfde bestemming, is de route niet zo heel belangrijk.

Vrouwen die beginnen met de implementatie van onze nieuwe filosofie, merken veelal  op dat de seks met hun echtgenoot altijd eindigt in geslachtsgemeenschap en ejaculatie. Hoe neemt iemand afstand van die gewoonte om tot dit nieuwe model te komen? Allereerst, zoals wij gezien hebben en zoals de volgende passage duidelijk zal maken is onmiddellijke zaadlozing, ondanks wat de meeste vrouwen misschien geloven, niet het alles overtreffende primaire doel voor mannen. Ten tweede, zoals met de meeste aspecten van het menselijk gedrag ligt het antwoord in het volgen van een geleidelijke benadering.

“Leren hoe de opwinding en erectieperiode verlengd kan worden terwijl het orgasme wordt uitgesteld is een belangrijk onderdeel van het maximaliseren van seksueel genot. Als de erectie stand houdt, worden de lichamelijke sensaties steeds opwindender en de psychologische druk om te ejaculeren wordt steeds intenser. De truc is om te leren de stimulatie net onder het niveau te houden die noodzakelijk is voor ejaculatie, terwijl de man ondertussen leert om te gaan met de toenemende psychologische druk om klaar te komen. Zoals door met een raceauto met enorm hoge snelheid steeds dichter langs een muur te rijden, zo wordt ook het psychologische genot steeds intenser. Des te langer kan de opwinding gehandhaafd blijven zonder te spuiten, maar des te overweldigender het genot voor de man wordt. Bovendien, hoe langer dit stadium gehandhaafd kan worden, hoe krachtiger en lekkerder het orgasme voor de man uiteindelijk zal zijn. Derhalve zijn het ontwikkelen van vaardigheden om dit te doen en het zo lang mogelijk onder controle houden van het psychologische verlangen te ejaculeren essentieel voor het volledige genot van gezamenlijke (en individuele) seks, en hiervoor is oefening vereist. Vrouwen hebben gewoonlijk een wat langere tijdsperiode nodig om volledig opgewonden te raken, dus het in staat zijn om een orgasme uit te stellen vergroot potentiële plezier van seks voor beide partners. Veel vrouwen geloven dat hoe vaker mannen betrekkingen kunnen hebben des te gelukkiger zij worden. Dit is niet helemaal waar. Waar mannen echt van genieten is opgewonden raken met hun partner (als hun partner dat ook is) terwijl beiden voor langere tijd in een opgewonden staat blijven, het orgasme uitstellend zolang als prettig en mogelijk is.”

Uit: “Understanding male seksuality” van David Sebringsil.

De eerste stap naar deze verandering neem je door zowel in jouw geest als in die van je echtgenoot een verbinding te leggen tussen zijn ejaculatie en jouw toestemming. Omdat jij de vrouw bent die hij het wil hof maken is het voor je echtgenoot heel belangrijk om je te behagen, en we weten inmiddels dat het aangaan van een dergelijke uitdaging voor een man net zo stimulerend werkt als de queestes die middeleeuwse ridders ondernamen voor de jonkvrouwen die zij op afstand aanbaden. Daarom ga je in dit stadium een verzoek en toestemming structuur instellen die een heel belangrijk deel van jullie interactie gaat vormen. Het komt er simpel gezegd op neer dat je echtgenoot steeds vooraf aangeeft dat hij gaat ejaculeren en dat hij daarbij steeds om je toestemming vraagt om dit te mogen doen. In deze beginfase dient dit er voornamelijk voor om je echtgenoot te laten weten dat je voldoende bent gestimuleerd bent tijdens en dat het voor een gezamenlijk orgasme goed is dat hij klaarkomt, waarmee een einde komt aan jullie intieme sessie; nadat de man eenmaal klaarkomt, komt het immers zelden voor dat de geslachtsgemeenschap nog doorgaat.

Daarom moet de echtgenoot wanneer hij voelt dat zijn hoogtepunt nadert, zijn vrouw op een manier zoals zij die voorschrijft en prettig vindt vragen om haar goedkeuring voor zijn orgasme. In dit stadium zou ik aanbevelen dat de vrouw op een enthousiaste manier instemt, en hem laat doorgaan naar zijn hoogtepunt. Zoals opgemerkt, het doel van deze fase is om in zowel in de geest van de man als die van de vrouw de zaadlozing te verbinden met de goedkeuring van de vrouw. Dit proces van verzoek en toestemming zal de basis vormen van wat nog volgt.

Vrij snel hierna moet de vrouw de volgende stap nemen en deze verbinding gaan gebruiken om de ejaculatie van haar man zo te regelen dat deze samenvalt met haar eigen wensen. Het verschil tussen dit stadium en het vorige is dat nu de instemming van de vrouw niet automatisch direct volgt op het verzoek van de echtgenoot. Wanneer de echtgenoot nu aan zijn vrouw vraagt om klaar te mogen komen zal de vrouw daarom nu trachten zijn orgasme uit te stellen tot het moment dat zij verkiest. Dit zou een vertraging van enkele seconden tot enkele minuten of langer kunnen inhouden, afhankelijk van de omstandigheden. Zelfs wanneer zij op dat moment reeds een voor haar voldoende  bevredigende seksuele sessie achter de rug heeft en voor haarzelf geen bijzonder e noodzaak ziet voor het verder uitstellen van zijn orgasme als hij erom vraagt, is het in dit stadium belangrijk om het eerste verzoek af te wijzen. Door zo haar echtgenoot te laten wachten, zelfs al is het maar een paar seconden, zorgt zij ervoor dat bij hem de inprenting plaatsvindt dat haar toestemming de belangrijkste “trigger”wordt voor zijn orgasme.

Het doel van deze verbinding is om zowel echtgenoot als de vrouw te conditioneren in het concept dat de goedkeuring niet noodzakelijkerwijs direct na het verzoek volgt. Er volgt geen automatisch goedkeuringsstempel op het verzoek van de echtgenoot, maar in plaats daarvan een bewuste beslissing gemaakt door de vrouw. Je hebt inderdaad het recht en de autoriteit om je goedkeuring uit te stellen tot een moment dat jij kiest.

Als je gewend raakt aan het idee om de ejaculatie van je echtgenoot goed te keuren, zul je nu toegroeien naar het stadium waarin je echtgenoot de hindernissen op het pad van de jacht naar zijn vrouw echt begint te waarderen. In dit stadium zal de echtgenoot tijdens jullie intieme activiteiten zoals gewoonlijk toestemming vragen om te ejaculeren. Nu echter ga je de hindernis verhogen die de echtgenoot moet overwinnen om je te behagen. Je moet afwijzend antwoorden wanneer hij vraagt te ejaculeren. De vrijpartij waar je op dat moment mee bezig bent moet gewoon verder gaan en jou voorzien van voldoende stimulatie zowel in kwaliteit en kwantiteit, maar het moet eindigen zonder ejaculatie van je echtgenoot. Hiermee zul je een belangrijke mijlpaal in jullie verhouding bereiken. Je hebt nu duidelijk laten zien dat jij de controle hebt over jullie seksuele activiteiten. Je echtgenoot zal het niet langer als vanzelfsprekend kunnen beschouwen dat jullie romantisch samenzijn automatisch resulteert in het “binnenhalen van de prooi”. Als gevolg daarvan wordt de jacht die je echtgenoot op je maakt nu over een langere periode uitgesmeerd.

De eerste keer dat jullie bezig zijn met seks waarbij het enige doel is jou te verwennen, zal het zeer waarschijnlijk wat exotisch en vreemd aanvoelen in jouw beleving. Maar als je over de nieuwigheid van de gebeurtenis heen bent zul je het een enorm versterkende en erotisch bevredigende ervaring vinden. Sommige vrouwen zeggen dat zij door deze ervaring een overweldigend gevoel van erotische macht ervaren, andere vrouwen zeggen echter dat zij zich schuldig of naar voelen ten opzichte van hun echtgenoten. Dit is dikwijls het moeilijkste moment voor veel vrouwen die dit programma volgen. Ik vind het altijd belangrijk om nog eens te benadrukken dat alles in dit programma op volledige consensus van zowel echtgenoot als de vrouw is gebaseerd, en van beiden oprechte inzet vereist. Ook moet je onthouden dat je echtgenoot de ejaculatie niet wordt ontnomen maar slechts gelimiteerd, en dat dit allemaal deel is van een proces is om aan jou en je echtgenoot de gelegenheid te bieden om opnieuw jullie romantische liefde te laten ontvlammen. Door deze belangrijke stap van het onthouden van de toestemming aan  zijn ejaculatie, is voor hem de vrijpartij eigenlijk niet afgesloten, maar gaat deze de volgende morgen en gedurende de hele dag verder. Het verlengt en verhevigt het genot van je echtgenoot en behoedt hem voor een vlugge zaadlozing gevolgd door een nog sneller verlies van verlangen (climax en anti-climax). De seksule spanning die nu bij hem is opgebouwd, overschrijdt qua opwinding en intensiteit ruimschoots het naar zijn aard kortstondige orgasme.

Zoals een echtgenoot verklaart:

“Mijn vrouw bespeelt me als een viool. Maar begrijp me niet verkeerd. Ik protesteer niet, ik vind het juist heerlijk. Ik ben precies waar ik zijn wil, in haar greep, en zou niet willen ruilen met welke man op aarde dan ook. Ik heb ontdekt het plezier van voortdurende opwinding veel meer genot biedt dan de kortstondige ervaring van ejaculatie.”

Nog een echtgenoot die gelimiteerd is, geeft toe:

“Het is een heel erotische ervaring voor mij. Zelfs op het werk is zij constant in mijn gedachten.”

Een derde schrijft:

“Mijn vrouw houdt ervan om van mij te kussen, ze omhelst me, windt me helemaal op en stuurt me vervolgens naar mijn werk. Haar gevoelens, gedachten en aanrakingen blijven de hele dag door mijn hoofd spelen en ik kan gewoon niet wachten tot de dag om is zo dat ik haar weer kan zien. Daarom is het wanneer wij ten slotte seks haar hebben op het moment en op een manier zoals zij het wil zo een enorm opwindend moment voor mij.”

Zodra je deze belangrijke mijlpaal gepasseerd bent, zult je ontdekken dat je partner tijdens het vrijen meer gepassioneerd is, zich meer om jouw behoeftes bekommert en meer gericht is op jouw genot. Geniet van zijn aandacht, groei van zijn aanbidding. Wanneer hij je nu vraagt om te mogen ejaculeren zul je hem waarschijnlijk iets terug willen geven en hem toestemming verlenen. Ik raad je dus aan zijn orgasme niet langer dan een paar minuten uit te stellen en hem dan je toestemming te geven. Zonder twijfel zul je nu getuige zijn één van zijn meest overweldigende en heftigste orgasme ooit.

Je zult nu zo een beetje bereikt hebben dat je een zeer begerenswaardige prijs geworden bent. Eén die niet gemakkelijk te vangen is, één die voor je echtgenoot aanzienlijke inspanningen vereist om binnen zijn bereik te komen. Deze prijs is geen automatische verovering meer, de jager moet nu meer alert zijn en moet al zijn vaardigheden inzetten om zijn prooi te kunnen vangen. Als je dit bereikt hebt is in jullie beider geest de verbinding tot stand gekomen dat zijn orgasmes gelimiteerd zijn en nu onder jouw controle vallen. De tijd is nu gekomen om het gebied van je invloed verder gaan vergroten.

Dit zal betekenen dat het orgasme van je echtgenoot niet uitgesteld wordt tot de volgende vrijpartij, maar tot de 2e of 3e sessie. De verhouding voor het geven van toestemming moet je volgens je eigen schema bepalen. Je hebt nu bereikt dat je langer achtervolgd zal moeten worden dan slechts de paar dagen tussen twee intieme sessies. De achtervervolging en hofmakerij moeten nu continu en aanhoudend plaatsvinden. Het feit dat het resultaat nu uitgesteld wordt bespeelt de geest van je echtgenoot en verhoogt zijn opwinding. Ondertussen werken de door jou aangeboden aanhoudende intieme activiteiten – activiteiten die niet beperkt hoeven te blijven tot de slaapkamer – ook in zijn voordeel. Hij ervaart hierdoor een verhoging van zijn seksuele opwinding met een intensiteit die hij waarschijnlijk sinds zijn puberteit niet meer gevoeld heeft. Alleen zijn hoogtepunten die onvermijdelijk het spel beëindigen zijn verminderd.

Je zal spoedig ontdekken dat hoe meer je de zaadlozingen van je echtgenoot onder controle houdt, hoe meer hij jou zal begeren en achtervolgen. Dit zal resulteren in meer aandacht, meer zorg, meer liefde, meer romantiek, kortweg … meer hofmakerij. Als je in deze fase terechtkomt, zult je het evenwichtspunt moeten bepalen waarop het verstandig is om je echtgenoot zijn orgasme te gunnen. Afhankelijk van leeftijd, levensstijl en de frequentie van jullie seksuele sessies voordat je met dit programma begon, zul je een startpunt moeten kiezen en van daaruit moeten werken. Ik raad  jongere paren die misschien 3 keer per week of vaker seks hebben gewoonlijk aan om één orgasme per week toe te staan. Paren van middelbare leeftijd (met meer verplichtingen, misschien met kinderen) die misschien 1 of 2 keer per week seks hebben, zouden kunnen beginnen met één orgasme per 14 dagen. Waar je ook start, je zult geleidelijk aan de tijdsperiode tussen de orgasmes vergroten tot aan het punt waarop je het doeltreffendst bent. Dit is het punt zijn waarop de romantiek en de zorg om jou beginnen om te slaan naar irritatie en negatief gedrag. Wanneer je dat soort gedrag ziet ontwikkelen, zul je het interval iets moeten verkorten en dit als richtlijn gebruiken voor de toekomst. De periodes die koppels gebruiken variëren van 14 tot 21 dagen tot wel 90 dagen of langer. Typische 30 dagen-cyli zijn niet ongewoon voor dertigers en veertigers. Zoals bij alles geldt wat we hiervoor hebben besproken, wees bereid om te luisteren naar de terugkoppeling van je echtgenoot zowel verbaal als non-verbaal, om je naar het beste evenwicht te leiden.

Op het moment dat je dit stadium bereikt en een geschikt niveau hebt vastgesteld is het enige wat je moet doen dit niveau in de toekomst handhaven. Het zal duidelijk zijn dat dit programma inhoudt dat je een geplande dag voor de volgende ejaculatie vooraf vastlegt. Het zou heel eenvoudig kunnen zijn dat bijvoorbeeld de eerste zaterdag van de maand je verkozen dag is of het zou een meer uitgebreid planningsmechanisme kunnen inhouden. In elk geval moet het verzoek en toestemmingsmechanisme dat wij besproken hebben steeds door blijven gaan. Om dingen interessant bij te houden, zou de volgende datum alleen bij jou bekend kunnen zijn. Dit zal de spanning er in houden en zal de aandacht van je echtgenoot handhaven. Als zodanig worden “ad hoc beslissingen” tijdens het vrijen afgeraden. Je zult steeds door je eigen gevoel afgeleid worden en het moeilijk vinden om zo’n beslissing nemen. Daarom wordt het sterk aangeraden dat je je schema vooraf maakt en dat je je er ook aan houdt. Enige mate van variatie in de datum kan ook gebruikt worden om een gezonde mate van verwachting voor jullie beiden te creëren.

Als je meer op je gemak bent met de cyclus kun je op basis van de prestaties van je echtgenoot zelfs experimenteren met het veranderen van de afspraakdatum. Overweeg het toekennen “bonuspunten” voor buitengewone prestaties van je man. Deze kunnen gebruikt worden om het interval tot de volgende ejaculatiedatum te verkorten. Trek aan de andere kant ook punten af voor ongewenst gedrag van je echtgenoot. Deze negatieve punten zullen de cyclus verlengen. Dit soort wortel & stok benadering kan een heel nieuw niveau van speelsheid aan het programma toevoegen.

Advertenties
Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: